« Ga terug   Print

Directeur

PublicSpirit | Zwolle | WO / MBA | Fulltime | Sluit 2018-01-30

PublicSpirit zoekt voor Skal Biocontrole een stevige, bestuurlijk ervaren directeur (0,8-1,0 fte) die verantwoordelijkheid gaat nemen voor de verdere realisatie van de missie en visie van Skal.

Organisatie en context

Skal Biocontrole zet zich als toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland.

Een landbouwproduct of voedingsmiddel mag alleen biologisch heten als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. De Europese overheid bepaalt de regels, de ruim 4000 gecertificeerde bio-ondernemers leven deze na en Skal Biocontrole controleert hierop. Zo kan de consument er van op aan dat een biologisch product ook écht biologisch is. Skal Biocontrole houdt als ZBO toezicht op de hele biologische keten in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De missie van Skal Biocontrole luidt:

Skal Biocontrole houdt op doeltreffende en efficiënte wijze toezicht op de naleving van de biologische regelgeving in Nederland en draagt daarmee bij aan de betrouwbaarheid van de bio-sector.

In de Meerjarenvisie 2016-2019 zijn de volgende uitgangspunten gedefinieerd: Uitbouwen risicogericht toezicht - Verhogen kwaliteit van de inspecties en het certificeringsproces - Klantgerichte, niet-klant-gezwichte organisatie - Internationale samenwerking met andere controle organisaties - Meetbaar maken van effectiviteit van toezicht. Voor de concrete invulling van deze thema’s vindt intensieve afstemming plaats met de sector.

Meer algemene informatie kunt u vinden op: www.skal.nl

Skal heeft de afgelopen 4 jaar onder leiding van de huidige directeur een sterke groei doorgemaakt van ca. 30 naar bijna 50 medewerkers. De uitbreidende organisatie is mede het resultaat van de aanhoudende groei van de biologische sector en dit zal naar verwachting de komende jaren verder doorzetten. Daarnaast is Skal zakelijker en professioneler geworden, maar een verdere consolidatie en uitbouw van deze professionalisering is noodzakelijk. Hiervoor vindt er een organisatie-aanpassing plaats gericht op een meer procesmatige structuur en de verantwoordelijkheden lager in de organisatie. Extern vraagt Skal om een duidelijke positionering om met autoriteit haar taak te vervullen.

Skal is daarnaast bezig over te gaan van de huidige governance structuur met een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur naar een nieuwe governance structuur met een directeur, een onafhankelijk bestuur en een adviesraad. Deze overgang zal begin 2018 worden afgerond.

In verband met het vertrek van de huidige functionaris wordt er gezocht naar een nieuwe directeur. De nieuwe directeur gaat verder vorm geven aan de invulling van de missie, de effectiviteit en efficiency van Skal Biocontrole.

Functie

Functietitel: Directeur

Leidinggevende: Voorzitter Dagelijks Bestuur

Leidinggeven aan: de manager Certificatie, manager Toezicht & Ontwikkeling, manager ICT, manager Compliance, controller, communicatieadviseur, P&O-adviseur en de management-assistente.

Skal Biocontrole zoekt een stevige, bestuurlijk ervaren manager die verantwoordelijkheid gaat nemen voor de verdere realisatie van de missie en visie van Skal. Hij/zij geeft hiertoe strategisch en operationeel leiding aan Skal en interacteert op een constructieve, bouwende wijze met het bestuur, het Ministerie en de stakeholders. Voor de komende jaren ligt de focus op:

 • Versterken van de positie van Skal als toonaangevende toezichthouder binnen de sector. Weet hiertoe het imago te versterken en verdere bekendheid te realiseren;
 • Vertegenwoordigen van Skal binnen diverse gremia;
 • Verder professionaliseren van de organisatie en processen om de verwachte verdere groei te kunnen managen;
 • Ontwikkelen van een cultuur van betrokkenheid, zakelijkheid en eigen verantwoordelijkheid. Hiervoor zal ook moeten worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van een volwassen, professioneel en effectief managementteam;
 • Effectief en enthousiast meenemen van management en medewerkers in de door te voeren veranderingen;
 • Effectieve inzet van IT met als doel vergroten van efficiency en borging van data-integriteit en het doorontwikkelen van de compliancefunctie binnen de organisatie.

Verder zijn belangrijke taken:

 • Ontwikkelen en uitvoeren van de missie, de (Meerjaren)visie en de strategische doelstellingen van Skal;
 • Jaarlijks opstellen en uitvoeren van jaarplan en de begroting binnen de kaders van de door het bestuur vastgestelde Meerjarenvisie en meerjarenbegroting;
 • Periodiek rapporteren aan (nu nog) Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur en het Ministerie;
 • Onderhouden van contacten met het Ministerie in lijn met de afspraken van het Sturingsprotocol;
 • Signaleren, volgen en interpreteren van relevante ontwikkelingen m.b.t. de taakstelling van de organisatie, zoeken naar nieuwe mogelijkheden en kansen voor de organisatie en anticiperen op eventuele bedreigingen;
 • Borgen van de kwaliteit van het werk van Skal en het in stand houden van de accreditatie;
 • Onderhouden van een relevant netwerk met de verschillende stakeholders;
 • Strategisch gezicht van Skal en het professioneel positioneren, o.a. door het onderhouden van een professionele relatie met de pers;
 • Voorzitten van de bezwarencommissie;
 • Voeren van een verantwoord financieel, juridisch en personeelsbeleid.

Meer informatie en solliciteren

De search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door PublicSpirit.

Voor de volledige vacaturetekst, informatie over de procedure en solliciteren nodigen wij u uit om onze website te bezoeken www.publicspirit.nl/vacatures . U kunt reageren tot 24 december aanstaande.Solliciteer op deze functie

Deel deze vacature